P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 104

© 2013 Didaktik s. r. o.
102
Závěr :
Jelikož elektrický proud vytváří v cívce magnetické pole, železné tyče, umístěné v cívce vedle sebe, jsou
souhlasně zmagnetizovány a vzájemně se odpuzují. Intenzita odpuzování závisí na intenzitě proudu. Na základě
tohoto principu můžeme měřit intenzitu proudu.
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...136
Powered by FlippingBook