P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 105

© 2013 Didaktik s. r. o.
103
8. Elektromagnetická indukce
Indukce
Materiál (E 8.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
4 modul přímé vedení
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 válcový magnet
2 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
ŽES Elektromagnetismus
V obvodu není žádný zdroj napětí jako např. jednotka proudu nebo baterie, Napětí vzniká jiným způsobem. Vytvořené
napětí se nazývá indukované napětí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Cívka a voltmetr (s rozsahem měření 0,3V=) jsou zapojeny sériově. Nejdříve
voltmetr neukazuje žádné napětí.
1. pokus :
Válcový magnet vsuneme pomalu a rovnoměrně do otvoru cívky s 2x800 závity a po chvíli opět
vysuneme. Voltmetr ukazuje různá napětí v různých směrech. Pohybem magnetu se v cívce indukuje napětí
(indukční napětí).
2. pokus :
Válcový magnet zasuneme rychle a prudce do otvoru cívky s 2x800 závity a po chvilce ho rychle
vysuneme. Jestliže srovnáme množství naměřeného napětí z prvního pokusu s množstvím z druhého pokusu,
zjistíme, že indukované napětí je mnohem vyšší v druhém pokusu než v prvním.
3. pokus :
Magnet zasuneme do cívky s 800 závity. Válcový magnet vsunujeme a vysunujeme z cívky stejnou
rychlostí jako při druhém pokusu. Indukované napětí je nižší než při druhém pokusu (asi poloviční množství).
Závěr :
Jestliže se magnetické pole v cívce mění, vzniká indukované napětí. Velikost indukovaného napětí závisí na
rychlosti, jakou se v cívce mění magnetický tok. Jestliže se magnetické pole mění pomalu, je indukované napětí nižší
než při rychlé změně. Indukované napětí se zdvojnásobí, jestliže se zdvojnásobí počet závitů cívky.
Poznámka :
Zapojení cívek do série je nutné k tomu, abychom získali v každém případě stejnou velikost odporu a
mohli srovnávat indukovaná napětí.
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...136
Powered by FlippingBook