P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 106

© 2013 Didaktik s. r. o.
104
Indukovaná elektromotorická síla
Materiál (E 8.1.1) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul přímé vedení
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
6 spojovacích vodičů
1 generátor funkcí
1 zdroj elektrické energie
2 měřicí přístroje
ŽES Elektromagnetismus
Jestliže se v cívce mění magnetické pole, indukuje se v cívce elektrické napětí. Zkoumáme korelaci mezi rychlostí
změny magnetického pole a velikostí indukovaného napětí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Cívka s 800 závity je zapojena ke generátoru funkcí, na kterém je použito
střídavé napětí 12 voltů. Obě cívky jsou zapojeny pomocí jádra ve tvaru U. Voltmetr (rozsah měření 3 V = je zapojen k
cívce s 2x800 závity. Ampérmetr (rozsah měření 1 A =) měří proud v obvodu cívky s 800 závity („primární obvod“).
Voltmetr nejdříve neukazuje žádné napětí, když je generátor funkcí vypnutý.
Pokus :
Generátor funkcí nastavíme na trojúhelníkový signál a zvolíme frekvenci 0,1 Hz. Napětí se nastaví tak, že
intenzita proudu je asi 0,6 A. Voltmetr ukazuje indukované napětí v cívce s 2x800 závity.
Zvýšíme frekvenci na 0,2 Hz a můžeme vidět, že indukované napětí roste.
Závěr :
Jestliže se magnetické pole v cívce rychleji mění, je vznikající elektromotorická síla vyšší. Množství
indukované elektromotorické síly je úměrné rychlosti změny magnetického pole. Zatímco intenzita proudu v primárním
obvodu stále stoupá nebo klesá, množství indukované elektromotorické síly v sekundární cívce zůstává téměř
nezměněno, kromě polaritních znamének, která se mění. Trojúhelníkový signál v primární cívce ovlivňuje napětí s
obdélníkovým průběhem v sekundární cívce.
1...,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...136
Powered by FlippingBook