P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 107

© 2013 Didaktik s. r. o.
105
Princip generátoru
Materiál (E 8.2) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
4 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
2 modul vedení L
1 modul se zdířkou
2 válcové magnety
1 kolík s jehlou
1 jádro
2 spojovací vodiče
1 pouzdro pro magnet
1 měřicí přístroj
ŽES Elektromagnetismus
Napětí v našem systému dodávky elektrického proudu pochází z generátorů. Tento pokus má ukázat základní princip
generátoru.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Železné jádro je vsunuto do cívky s 2x800 závity. Modul se zdířkou (na kterém
je magnet) je umístěn vedle zapojení (nepatří do obvodu).
Dva válcové magnety jsou zapojeny v pouzdru a jsou zastrčeny do zásuvky pomocí zástrčného kolíku s jehlou.
Používá se voltmetr s rozsahem měření 0,1 V.
Pokus :
Válcový magnet nastavíme na pomalou rotaci a sledujeme voltmetr. Když se severní a jižní pól navzájem
přiblíží, vzniká impulsní napětí v různých směrech.
Závěr :
Jestliže magnet rotuje před indukční cívkou, vzniká v cívce stejnosměrný proud. To je základní princip
generátoru.
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,...136
Powered by FlippingBook