P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 108

© 2013 Didaktik s. r. o.
106
Alternátor (generátor vnitřního pólu)
Materiál (E 8.3) :
1 propojovací deska
1 modul pro cívku 800 závitů
2 modul pro cívku 2x800 závitů
2 modul připojení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení
1 modul se zdířkou
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 kolík s jehlou
1 pouzdro pro magnet
2 válcové magnety
1 I jádro
1 železné jádro
2 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
ŽES Elektromagnetismus
U generátorů s vnitřním pólem magnetické pole rotuje mezi statickými indukčními cívkami. Tento pokus ukazuje model
takového typu generátoru.
Zapojení :
Uspořádání zapojení je podle nákresu. Dvě cívky jsou zapojeny do série. Pevné železné jádro je vsunuto
do cívky s 800 závity. Železné jádro ve tvaru I je zasunuto do cívky s 2 x 800 závity a zajištěno pomocí kolíku.
Dva válcové magnety jsou zapojeny pomocí pouzdra a zafixovány v modulu pomocí zástrčného kolíku s jehlou.
Používáme voltmetr s rozsahem měření 0,1 V =.
1. pokus :
Magnet nastavíme na pomalou rotaci. Pozorujeme indikátor měřicího přístroje. Zapamatujte si směr
výchylky ručičky při každé půlotáčce.
2. pokus :
Nyní použijeme rozsah měření 1 V ~. Magnetický rotor rotuje nejdříve pomalu, jeho rotace se potom
začíná zvětšovat.
Závěr :
Jestliže magnet rotuje mezi dvěma cívkami, vytváří se střídavý proud. Velikost indukčního proudu stoupá se
stoupající rychlostí.
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,...136
Powered by FlippingBook