P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
Doporučená nabídka příslušenství
(přístroje, napájecí zdroje)
DE700-1M DIAN 350 - demonstrační měřící přístroj
Špičkový demonstrační analogový a digitální měřící přístroj určený na předvádění
měření elektrických veličin a na běžné měření při různých fyzikálních pokusech. Přístroj
měří střídavé a jednosměrné napětí a proudy a také elektrický odpor.
Velikost měřené veličiny je velmi názorně zobrazena jak v analogové, tak v
číslicové formě. Analogové zobrazení s dobře viditelnou ručičkou a dvěma stupnicemi
(z kterých jedna je dle zvoleného rozsahu zvýrazněna LED diodami), umožňuje
sledování měřené veličiny ze všech míst třídy. Číslicové zobrazení má 3.5místný displej výšky 25 mm, doplněný o
názorné vyobrazení charakteru měřené veličiny (A, mA, mA, V, mV, Ω, k Ω, M Ω).
Analogová část přístroje navíc umožňuje přepnutí do režimu měření s nulou ve středu stupnice, vhodného na
měření s měnící se polaritou napětí nebo proudu. Vyučující má možnost sledovat měřené hodnoty na digitálním
ukazateli na zadní straně přístroje. Napěťové a proudové vstupy jsou chráněny automatickými tepelně proudovými
chrániči.
Rozsahy
ACA/DCA
100 mA; 300 mA; 1 mA; 3 mA; 10 mA; 30 mA; 100 mA; 300 mA; 1 A; 3 A; 10 A
Rozsahy
ACV/DCV
100 mV; 300 mV; 1 V; 3 V; 10 V; 30 V; 100 V; 300 V; 1000 V
Rozsahy odporu
100 Ω; 300 Ω; 1 kΩ; 3 kΩ; 10 kΩ; 30 kΩ; 100 kΩ; 300 kΩ; 1 MΩ; 3 MΩ; 10 MΩ
Napájení
230V/50 Hz
Rozměry
260 x 230 x 210 mm
Váha
3 kg
P3130-3D Žákovský napájecí zdroj
Určen na napájení širokého okruhu elektrotechnických zapojení, ale i
jiných výkonově nenáročných fyzikálních pokusů. Výstupní napětí jsou
chráněna proti přetížení.
Velikost regulovatelného jednosměrného stabilizovaného napětí je přímo
indikována na 3-místném displeji.
Výstupní napětí
střídavé 3, 6, 9, 12V
max. zatížení 2A
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0 - 12V
max. zatížení 2A
Napájení
220V/50Hz; 44 VA
Rozměry
210x95x200 mm
Váha
1,9 kg
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...136
Powered by FlippingBook