P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 110

© 2013 Didaktik s. r. o.
108
Závěr :
U generátoru s vnějším pólem se indukční cívka otáčí ve statickém magnetickém poli. Střídavý proud je
odváděn přes dva sběrné kroužky a kartáče.
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,...136
Powered by FlippingBook