P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 112

© 2013 Didaktik s. r. o.
110
Závěr :
Střídavý proud indukovaný v indukční cívce rotoru se mění na stejnosměrný pomocí komutátoru v generátoru
stejnosměrného proudu.
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...136
Powered by FlippingBook