P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 113

© 2013 Didaktik s. r. o.
111
Generátory s elektromagnety
Materiál (E 8.6) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul se svorkou
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
2 pólové nástavce
1 ložisková tyč
1 I jádro
1 třmen
1 komutátor
1 stírací kroužek
2 kartáče
1 železné jádro
4 spojovací vodiče
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Tento model ukazuje základní princip generátoru s elektromagnetem. Indukční cívka je na rotoru.
Zapojení :
Všimněte si posloupnosti uspořádání ! Začněte se středním modulem, který nese cívku, jež je rotorem
generátoru. Ložisková tyč je upnuta k modulu se svorkou. Cívka se železným jádrem (kotva jádra ve tvaru I) je
umístěna nahoře. Železné jádro má uprostřed vyvrtaný otvor, kterým lze prostrčit ložiskovou tyč. Ložisková tyč musí
být upnuta tak, aby cívka rotovala bez dotyku. Nejdříve dejte na svislé spojovací kolíky cívky stírací kroužek, pak
připojte disk komutátoru. Indukční napětí se odvádí na disk komutátoru pomocí kartáčů. Modul musí být vsunut do
desky tak, aby byl stavěcí šroub v boční poloze.
Modul pro cívku 2x800 závitů s cívkou 2x800 závitů se vsune za modul se svorkou. Štítek modulu pro cívku musí
směřovat na rotor. Do cívky je vsunuto železné jádro. Pólové nástavce jsou zapojeny nalevo a napravo od železného
jádra pomocí třmenu. Na cívku zapojíme stejnosměrné napětí 12 V.
Modul přerušené vedení je vsunut před modul s cívkou 800 závitů. Držáky kartáčů s kartáči jsou vsunuty do dvou
zdířek. Kartáče se musí dotýkat dvou sběrných kroužků, ale nesmí tlačit na cívku příliš. Nastavení kartáčů je
rozhodující pro činnost generátoru.
Cívka rotoru se otáčí tak, že hřídel cívky je paralelní k pólovým deskám. Kartáče jsou nyní v polovině dvou
polokroužků. Používá se voltmetr s rozsahem měření 0,1 V =. Kartáče jsou napojeny na voltmetr přes dva moduly
připojení.
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...136
Powered by FlippingBook