P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 114

© 2013 Didaktik s. r. o.
112
1. pokus :
Nejdříve cívkou otáčíme pomalu, pak o něco rychleji. Sledujeme indikací voltmetru. Ukazuje napětí s
měnícími se směry. Nyní používáme voltmetr s rozsahem měření 0,3 V ~. Když otáčíme cívkou rychle, měřicí
přístroj naměří přítomnost střídavého proudu.
2. pokus :
Stírací kroužek vyměníme za disk komutátoru. Použijeme voltmetr s rozsahem měření 3 V =. Indukovaný
střídavý proud se nyní mění na stejnosměrný proud.
Závěr :
Generátory s elektromagnetem lze používat stejným způsobem jako generátory s permanentním magnetem
buď jako generátory střídavého proudu nebo jako generátory stejnosměrného proudu podle toho, jakým způsobem se
odvádí proud.
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...136
Powered by FlippingBook