P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 115

© 2013 Didaktik s. r. o.
113
Generátor vnitřního pólu s elektromagnetem
Materiál (E 8.6.1) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
1 modul přímé vedení
1 modul se svorkou
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 ložisková tyč
1 komutátor
1 stírací kroužek
2 pólové nástavce
2 kartáčky
1 I jádro
1 třmen
1 železné jádro
4 spojovací vodiče
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Tento model ukazuje základní konstrukci generátoru s rotujícím elektromagnetem. Indukční cívka je na rotoru.
Zapojení :
Všimněte si posloupnosti uspořádání ! Začněte modulem uprostřed, který nese cívku s 800 závity. Je to
rotor měřicího vysílače. Ložisková tyč je upnuta k modulu se svorkou. Cívka se železným jádrem (kotva jádra ve tvaru
I) je umístěna nahoře. Železné jádro má uprostřed vyvrtaný otvor, kterým lze prostrčit ložiskovou tyč. Ložisková tyč
musí být upnuta tak, aby cívka rotovala bez dotyku. Stírací kroužky jsou připojeny ke spojovacím kolíkům cívky
směrem nahoru. Kartáči je k cívce přivedeno stejnosměrné napětí 8 V pro elektromagnet. Modul musí být vsunut tak,
že stavěcí šroub je v boční poloze.
Modul pro cívku 2x800 závitů s cívkou 2 x 800 závitů je vsunut za modul se svorkou. Štítek modulu pro cívku musí být
otočen k rotoru. Masivní železné jádro je vsunuto do cívky a dvě pólové desky jsou připojeny z levé a pravé strany
pomocí třmenu. Do této cívky je přivedeno napětí. Modul přímý vodič a modul připojení musí být vsunuty vedle cívky ,
která je připojena k voltmetru (měřicí rozsah 0,1 V =).
Modul přerušené vedení vsuneme před modul se svorkou. Do dvou zásuvek se zasunou držáky kartáčů s kartáči.
Kartáče se musí dotýkat kroužků cívky , ale nesmí tlačit na cívku příliš silně. Nastavení kartáčů je rozhodující pro
fungování modelu generátoru.
Pokus :
Cívkou otáčíme nejdříve pomalu, pak o něco rychleji. Sledujte indikaci voltmetru, který ukazuje napětí s
měnícím se směrem.
Nyní použijeme voltmetr s rozsahem měření 0,3 V ~. Když cívka rotuje rychle, ukazuje střídavý proud.
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...136
Powered by FlippingBook