P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 116

© 2013 Didaktik s. r. o.
114
Závěr :
Indukovaná elektromotorická síla se většinou odvádí statorem s generátorem střídavého proudu. Rotor nese
elektromagnet, ke kterému je přiváděn stejnosměrný proud.
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...136
Powered by FlippingBook