P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 118

© 2013 Didaktik s. r. o.
116
Transformátor
Materiál (E 8.8) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
2 modul přímé vedení
2 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
6 spojovacích vodičů
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Protože se intenzita proudu, a tím také magnetické pole na primární cívce, neustále mění se střídavým proudem, na
sekundární cívce stále vzniká indukční napětí. Indukční napětí je napětí střídavého proudu.
Zapojení :
Uspořádání zapojení je podle nákresu. Sekundární cívka má dvakrát tolik závitů (1600 závitů) něž primární
cívka (800 závitů). Cívky mají uzavřené železné jádro (jádro ve tvaru U s kotvou a svorkou). Používáme voltmetr s
rozsahem měření 30 V ~. Jeden voltmetr je připojen na primární stranu (spojení A a B), druhý voltmetr na sekundární
stranu (spojení C a D). Přiváděný střídavý proud je postupně nastaven na tři různé velikosti.
1. pokus :
Měříme sekundární napětí U
2
pro tři dané velikosti primárního napětí U
1
:
U
1
= 3 V
U
2
= ………. V
U
1
= 6 V
U
2
= ………. V
U
1
= 9 V
U
2
= ………. V
Poměr počtu otáček je 1 : 2. Jakým způsobem se napětí v primární a sekundární cívce liší ?
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,...136
Powered by FlippingBook