P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 12

© 2013 Didaktik s. r. o.
10
P3120-3F Generátor funkcí
Přístroj se širokým rozsahem použití v nízkofrekvenční technice.
Generuje pravoúhlý, pilovitý a sinusový signál v rozsahu frekvencí 0,1 Hz až
22 kHz, což ho předurčuje na použití v číslicové i analogové technice a v
akustice.
Přístroj je napájen z externího zdroje střídavým napětím 12 V/3 A (není
součástí dodávky), čímž je zabezpečena maximální bezpečnost žáků při práci
s ním. Celý rozsah frekvencí je rozdělen do 6 přepínatelných rozsahů s
možností plynulého přeladění.
Amplitudu výstupního signálu je možné měnit v
rozsahu 0 – 4 V, s proudovým zatížením 2 A. Výstup je odolný vůči zkratu.
Rozsah frekvencí
Přepínač
Frekvence od ...
Frekvence do ...
0,1 Hz
0,1 Hz
1,1 Hz
1 Hz
1 Hz
11 Hz
10 Hz
10 Hz
110 Hz
100 Hz
0,1 kHz
1,1 kHz
1 kHz
1 kHz
11 kHz
2 kHz
2 kHz
22 kHz
Rozměry
210 x 95 x 200mm
Váha
0,9 kg
Analogový měřící přístroj žákovský
Přístroj je určen pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného proudu,
odporu, testování tranzistorů a diod. Přístroj má kruhový přepínač, odečítání pomocí zrcátka, nula
vlevo a uprostřed, indikaci uzavřeného okruhu, ochrana před přetížením diodami a tavnou pojistkou
0,5A/250V.
Rozsahy DCV
0,12 V; 3 V; 12 V; 30 V; 120 V; 300 V; 1200V
Rozsahy DCV (nula uprostřed)
0±6 V; 0±15 V ss
Rozsahy ACV
6V; 30V; 120 V; 300 V; 1200V
Rozsahy DCA
50 µA; 3 mA; 30 mA; 0,3 A; 12 A na zvláštním vstupu
Rozsahy odporu
Rx2Ω x20Ω x200Ω x2MΩ x20MΩ; 0,2Ω až 20MΩ
Decibel test
-10 dB až +17 dB (pro AC 6V)
Tranzistor Iceo test
0 - 150 µA; 0 - 1,5 mA; 0 - 15 mA; 0 - 150 mA
Tranzistor hFE test
0 až 1000
Napájení
1 x 1,5V tužková baterie; 1 x 9V baterie
Rozměry
165 x 106 x 44 mm
Váha
350g
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...136
Powered by FlippingBook