P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 123

© 2013 Didaktik s. r. o.
121
Intenzita proudu se také transformuje
Materiál (E 8.11) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul přerušené vedení
1 modul s objímkou
2 modul vedení L
3 modul vedení L se zdířkou
2 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 I jádro
1 U jádro
1 třmen
6 spojovacích vodičů
2 měřící přístroje
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Sekundární napětí je dvakrát tak velké jako primární napětí při odpovídajícím počtu závitů. Platí to také pro získání
energie ? Bohužel ne, protože intenzita proudu se také transformuje.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Dvě cívky mají uzavřená železná jádra (jádro ve tvaru U s kotvou přichycenou
třmenem). Používá se ampérmetr s rozsahem měření 300 mA ~.
Pokus :
Přivádíme střídavé napětí 9 voltů. Nejdříve měříme primární intenzitu proudu I
1
, pak sekundární intenzitu
proudu I
2
:
I
1
= ………….. mA
I
2
= ………….. mA
Protože počet závitů na sekundární cívce je dvojnásobný jako počet závitů na primární cívce, je na sekundární cívce
dvojnásobné napětí. Jak se chovají intenzity proudu ?
Závěr :
Jestliže velikost sekundárního napětí U
2
je dvojnásobně veliká jako velikost primárního napětí U
1
, je intenzita
sekundárního proudu I
2
asi poloviční jako intenzita primárního proudu I
1
. Součiny U
1
x I
1
a U
2
x I
2
(které definují sílu)
jsou téměř shodné. Součin U
2
x I
2
je vždy o něco menší, v důsledku nevyhnutelných ztrát.
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...136
Powered by FlippingBook