P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 124

© 2013 Didaktik s. r. o.
122
Cívky připojené k stejnosměrnému proudu
Materiál (E 8.12) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul s objímkou
2 modul vedení L
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 cívka 2x800 závitů
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Cívky zapojené k stejnosměrnému proudu se chovají jinak, než cívky zapojené k střídavému proudu. Nejdříve musíme
zjistit, jak se chová cívka připojená k stejnosměrnému proudu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Jádro ve tvaru U je vsunuto do cívky s 2x800 závity.
Pokus :
Přivádíme střídavé napětí 9 voltů a spínač je uzavřený. Kotva je připojena k jádru ve tvaru U a pak
odstraněna (jádro ve tvaru U musíte při tom držet). Pozorujeme žárovku. Když je kotva připojena, má žárovka po
krátkou dobu větší intenzitu světla. Magnetické pole se připojením železného jádra zvýší.
Závěr :
Zesílení magnetického pole železným jádrem má za následek protinapětí v cívce. Zeslabení magnetického
pole má za následek skok napětí dodatečně k pracovnímu napětí. V obou případech se to nazývá samoindukce cívky.
Indukční napětí v cívce se vždy řídí tak, že působí proti jeho původu. (Lenzův zákon).
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...136
Powered by FlippingBook