P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 126

© 2013 Didaktik s. r. o.
124
Lenzův zákon
Materiál (E 8.13.1) :
1 propojovací deska
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
2 modul přímé vedení
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul se zdířkou
1 cívka 2x800 závitů
1 železné jádro
2 válcové magnety
1 kolík s jehlou
1 pouzdro pro magnet
4 spojovací vodiče
1 měřící přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Jestliže válcový magnet přiblížíme k cívce, vzniká indukční napětí a cívka sama vytváří magnetické pole. Musíme
nalézt směr tohoto magnetického pole.
Zapojení :
Uspořádání zapojení je podle obrázku. Cívka s 2x800 závity má pevné železné jádro. Do pouzdra pro
magnet vložíme válcové magnety a pomocí kolíku s jehlou je zafixujeme v modulu se zdířkou. Tuto magnetickou
střelku umístíme na panelu a měla by být před levým koncem cívky. Používáme ampérmetr s rozsahem 0,1 A =. Zatím
nezapojíme modul přímé vedení označený šrafováním. Přivádíme stejnosměrné napětí 4 volty.
1. pokus :
Uzavřeme spínač a pozorujeme magnetickou střelku. Jižní pól magnetické střelky směřuje k cívce. Tak
se severní pól vytváří v cívce na jejím levém konci. Na ampérmetru můžeme vidět výchylku doprava. Zapamatujte
si vztah výchylky a polohy severního pólu cívky. Pak spínač otevřete.
2. pokus :
Zapojení odpojíme od zdroje elektrického proudu a zapojíme přímý vodič označený šrafováním. Pak
přiblížíme severní pól válcového magnetu k cívce z levé strany. Na ampérmetru můžeme vidět výchylku doprava.
To znamená, že severní pól vznikl na levém konci cívky. Magnet je odpuzován. Indukční proud v cívce je
směřován tak, že severní pól vzniká na levé straně, což blokuje pohyb magnetu směrem k cívce.
Z cívky odstraníme válcový magnet. Nyní můžeme na ampérmetru vidět výchylku doleva. To znamená, že nyní vzniká
jižní pól na levém konci cívky. Magnet je cívkou přitahován.
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135,...136
Powered by FlippingBook