P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 127

© 2013 Didaktik s. r. o.
125
Závěr :
Indukční napětí je vždy směrováno tak, že brzdí pohyb tyčového magnetu (t. j. důvod pro indukční efekt). Tato
skutečnost se nazývá Lenzův zákon.
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 128,129,130,131,132,133,134,135,136
Powered by FlippingBook