P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 128

© 2013 Didaktik s. r. o.
126
Brzdný efekt způsobený samoindukcí
Materiál (8.13.2) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul spínač
2 modul vedení T
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L
1 modul motor
1 modul se svorkou
2 spojovací vodiče
1 stativ 30 cm
1 stativová tyč 50 cm
1 stolní svěrka
1 sada kladek
1 provázek
1 závaží s výřezem 10 g
1 nůžky
1 držák závaží
1 objímka univerzální
1 kolík
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
V rotoru motoru vzniká indukční napětí, když se rotor otáčí. Jestliže je obvod uzavřen, může indukční napětí proudit.
Budeme zjišťovat, jaký směr indukované napětí má.
Příprava :
Uspořádání podle nákresu 1. Stolní svěrku se stativem upevníme na hranu stolu. 50 cm dlouhou tyč
připevníme svisle do stativu. Kladka bez osy se nasadí na kolík a připevní se univerzální objímkou. Univerzální
objímka je instalována na horním konci tyče.
Zapojení je uspořádáno podle nákresu 2. Dvojkladku s háčkem připneme do modulu se svorkou. Propojovací desku
umístíme tak, že dvě kladky jsou nad sebou.
Provázek asi 15 cm dlouhý přivážeme k hřídelce motoru a položíme ho přes obě kladky. Na druhém konci provázku
uvážeme smyčku a pověsíme na ni závěs s 10 g závažím s výřezem. Provázek se závěsem musí přečnívat přes
hranu stolu.
Dva spínače jsou otevřené. Přivádíme stejnosměrné napětí 2 volty.
1. pokus :
Uzavřeme spínač 1. Tím se zvedne zátěž. Až dosáhne délky zdvihu, spínač 1 se znovu otevře. Při tom
musíme zátěž přidržovat rukou.
Nyní zátěž uvolníme a rychle se pohybuje dolů. Pohyb lze zpomalit uzavřením spínače 2. Když spínač 2 znovu
otevřeme, pohyb směrem dolů pokračuje bez brždění.
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135,136
Powered by FlippingBook