P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 129

© 2013 Didaktik s. r. o.
127
Vysvětlení :
Jestliže je spínač 2 uzavřený, je elektrický obvod s motorem uzavřený. Indukční napětí vytvářené rotací
vyrábí indukční proud. Podle Lenzova zákona je indukční proud přesně opačného směru než příčina jeho vzniku.
Indukční proud tak brzdí pohyb.
2. pokus :
Zátěž je opět v nejnižší poloze. Oba spínače jsou uzavřeny. Indukční proud vytvářený v motoru
způsobuje, že dojde k pomalému zvedání zátěže. Indukční proud opět brzdí pohyb.
Závěr :
Indukční proud brzdí rotaci rotoru, který způsobuje jeho vznik (Lenzův zákon).
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135,136
Powered by FlippingBook