P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Digitální měřící přístroj žákovský P3240-1C
Přístroj je určen pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného proudu,
odporu, testování tranzistorů a diod. Přístroj má kruhový přepínač, kontrastní displej, automatickou
indikaci přesažení rozsahů a vynulování všech rozsahů, automatickou indikaci polarity u
stejnosměrných rozsahů.
Rozsahy DCV
1000 V
Rozsahy ACV
max. 700 V (45 Hz – 450 Hz)
Rozsahy DCA
10 A (pojistka 2A/250V)
Rozsahy odporu
200 Ω až 2 MΩ
Test diod
propustný stejnosměrný proud : 1 mA, závěrné stejnosměrné napětí : 2,8 V
napětí otevřeného obvodu : 2,8 V
Test tranzistorů
proud báze 10 µA; V
CE
2,8 V
Napájení
1x9V baterie
Rozměry
126 x 70 x 24 mm
Váha
170 g
Poznámka
: typy žákovských měřících přístrojů a cena se mohou v průběhu ceníkového období měnit.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...136
Powered by FlippingBook