P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 130

© 2013 Didaktik s. r. o.
128
Cívky připojené ke střídavému proudu
Materiál (E 8.14) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul s objímkou
1 modul spínač
2 modul vedení L
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 modul odpor 10 k
1 žárovka E10, 10V/0,05A
1 cívka 2x800 závitů
1 U jádro
1 J jádro
1 třmen
2 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Jestliže na cívku přivádíme stejnosměrný proud, změna železného jádra působí jen po velmi krátkou dobu. Cívky
připojené ke střídavému proudu reagují jinak.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Na cívku 2x800 závitů přivádíme střídavé napětí 9 voltů přes žárovku. Železné
jádro dosud není vsunuto v cívce.
Pokus :
Spínač je uzavřený. Žárovka jasně svítí. Nyní vsuneme do cívky jádro ve tvaru U a uzavřeme je kotvou (k
upevnění použijeme třmen). Žárovka zhasne. Stejného efektu bychom dosáhli ohmickým odporem asi 10 k
zapojeným v sérii. To bychom viděli při měření intenzity proudu a při nahrazení cívky odporem 1 0 k
.
Závěr :
Cívka se železným jádrem připojená ke střídavému proudu ukazuje stálý dodatečný odpor.
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136
Powered by FlippingBook