P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 131

© 2013 Didaktik s. r. o.
129
Impedance cívky
Materiál (E 8.15) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul přerušené vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
8 spojovacích vodičů
1 měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
generátor funkcí
ŽES Elektromagnetismus
Budeme zjišťovat jakým způsoben je vnitřní odpor cívky závislý na přiváděném napětí a na počtu závitů cívky.
Zapojení :
Uspořádání zapojení podle nákresu. Generátor funkcí slouží jako zdroj napětí, který má střídavé napětí 12
voltů. Generátor funkcí je nastaven na „4 volty sinus“. Nejdříve použijeme frekvenci 2 kHz, pak ji zvýšíme na 4 kHz a
nakonec na 8 kHz. Cívku s 800 závity použijeme bez jádra. Používáme ampérmetr s rozsahem měření 300 mA ~.
1. pokus :
Napětí přiváděné na generátor funkcí je nastaveno tak, že intenzita proudu je 40 mA. Toto napětí se
nemění během prvního a druhého pokusu. Frekvenci zvýšíme na 4 kHz a odečteme intenzitu proudu. Frekvenci
zvýšíme na 8 kHz a opět odečteme intenzitu proudu. Výsledky uvedeme do tabulky.
Frekvence (v kHz)
2
4
8
Intenzita proudu (v mA)
40
……………
……………..
Intenzita proudu je nepřímo úměrná frekvenci, takže indukční odpor cívky je přímo úměrný frekvenci.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136
Powered by FlippingBook