P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 133

© 2013 Didaktik s. r. o.
131
Odpor a indukčnost střídavého proudu
Materiál (E 8.16) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul pro cívku 800 závitů
1 modul odpor 500
1 cívka 800 závitů
1 U jádro
1 I jádro
1 třmen
8 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
ŽES Elektromagnetismus
Seznámíme se sériovým zapojením ohmických odporů a cívky.
Zapojení :
Uspořádání podle obrázku. Cívka s 800 závity má uzavřené železné jádro (jádro ve tvaru U s kotvou a
třmenem). Používáme ampérmetr s rozsahem měření 30 mA ~, voltmetr s rozsahem měření 10 V ~. Přivádíme
střídavý proud 6 voltů a spínač je uzavřený. Vnitřní odpor indukce je určen zkratováním ohmického odporu (vsuňte
spojující vodiče v bodě A a B).
U = ……….. V, I = ………. mA = ……….. A, R =
I
U
……….
1. pokus :
Měříme celkové napětí (spojte voltmetr s A a C).
U
tot
= ………. V
Pak měříme jednotlivá napětí na ohmickém odporu a na indukci.
Napětí na 500
:
U
R
= ………. V
Napětí na indukci :
U
L
= ………. V
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136
Powered by FlippingBook