P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 134

© 2013 Didaktik s. r. o.
132
Součet jednotlivých napětí je vyšší než celkové napětí. Zkusíme, jestli následující vzorec dá správný výsledek :
U
tot
=
2
L
2
R
UU
2. pokus :
Měříme intenzitu proudu.
Intenzita proudu = ………. mA = ………. A
Celkový odpor sériového zapojení můžeme vypočítat z přiváděného napětí a intenzity proudu.
R
tot
=
I
U
= ……….

Celkový odpor je menší než součet jednotlivých odporů. Vyzkoušíme, jestli následující vzorec dává správný výsledek :
R
tot
=
2
L
2
R
RR
Závěr :
Celkový odpor při sériovém zapojení ohmického odporu a indukce nelze vypočítat jako součet jednotlivých
odporů. Celkový odpor lze určit pomocí vzorce :
R
tot
=
2
L
2
R
RR
Odpor určený v pokusu se trochu liší od teoretického výsledku, protože jsme nebrali v úvahu ohmický odpor
induktance.
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136
Powered by FlippingBook