P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
SEZNAM POKUSŮ
1. Základní pokusy
Elektrický obvod
Materiál (E 1.1) :
1 propojovací deska
1 modul akumulátor
1 modul s objímkou E10
1 modul spínač
2 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 žárovka E10 2,5V/0,2A
Co je potřeba k rozsvícení žárovky elektrickým proudem (elektrickou energií) ?
Zapojení :
Uspořádání vodičů podle nákresu. Použijeme žárovku E10, 2,5V/0,2 A. Modul, označený šrafováním, není
doposud vložen.
1. pokus
: Po sestavení obvodu vložíme modul přímý vodič do místa označeného šrafováním. Tím se obvod uzavře.
Žárovka svítí.
2. pokus
: Modul s přímým vedením nahradíme modulem spínač. Spínač je nejdříve v poloze „vypnuto“. Přepnutím
do pozice „zapnuto“ se obvod uzavře. Žárovka svítí.
Závěr
: K sestavení obvodu jsou potřebné následující součástky :
zdroj elektrické energie (v tomto pokusu baterie)
spotřebič (v tomto pokusu žárovka)
spojovací vodiče k těmto součástkám
mimoto by měl obvod mít vypínač (spínač)
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...136
Powered by FlippingBook