P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 15

© 2013 Didaktik s. r. o.
13
Dvoupolohový spínač
Materiál (E 1.2) :
1 propojovací deska
1 modul akumulátor
2 modul přepínač
5 modul přímé vedení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
4 modul vedení L se zdířkou
1 modul s objímkou E10
1 žárovka E10 2,5V/0,2 A
Spínače jsme již představili. Někdy je užitečné zapínat spotřebič ze dvou různých bodů (např. osvětlení velké
místnosti). K tomu je potřeba uspořádání dvou dvoupolohových spínačů ve dvou ovládacích bodech.
Zapojení
: Uspořádání vodičů podle nákresu. Přepínače mají dva kontakty, které mohou vytvořit (vodivé) spojení.
Nejdříve jsou oba přepínače v takové poloze, že žárovka nesvítí.
Pokus
: Přepneme několikrát oba přepínače. Žárovka se může rozsvítit (nesvítí-Ii již) nebo zhasnout (pokud již svítí)
kterýmkoli z přepínačů.
Závěr
: Žárovka může být rozsvícena a zhasnuta ze dvou různých bodů pomocí alternujících přepínačů. Na poloze
druhého přepínače nezáleží.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...136
Powered by FlippingBook