P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 19

© 2013 Didaktik s. r. o.
17
Intenzita proudu
Materiál (E 1.6) :
1 propojovací deska
1 modul akumulátor
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
1 modul s objímkou E10
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
4 modul přímé vedení
1 žárovka E10, 2,5 V/0,2A
2 spojovací vodiče
1 měřicí přístroj
Širokou veřejností je, bohužel, používán zavádějící termín „elektrický spotřebič". Při spotřebě elektřiny vzniká otázka,
zda se intenzita proudu po průchodu spotřebičem snižuje.
Zapojení :
Uspořádání vodičů podle nákresu. Používáme měřicí přístroj s rozsahem 0,3 A =.
Pokus :
Uzavřeme spínač a měříme intenzitu proudu v bodě A podle schématu zapojení ještě před průchodem
spotřebičem.
Intenzita proudu I = …………… A
Poté měříme intenzitu v bodě B po průchodu spotřebičem (modul přerušené vedení nahradíme přímým vodičem,
označen šrafováním).
Intenzita proudu I = …………… A
Závěry :
1. Intenzita proudu má naprosto stejnou hodnotu na kterémkoli místě jednoduchého (nevětveného) obvodu.
2. Dochází ke spotřebě energie, nikoli elektřiny.
3. Intenzita proudu se měří ampérmetrem.
4. Ampérmetr musí být zapojen sériově se spotřebičem.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...136
Powered by FlippingBook