P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 20

© 2013 Didaktik s. r. o.
18
Vodiče a nevodiče
Materiál (E 1.7) :
1 propojovací deska
1 modul s objímkou E10
1 modul akumulátor
1 modul spínač
4 modul vedení L
1 modul přerušené vedení
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada vodičů a nevodičů
1 sada elektrod
Některé materiály vedou elektrický proud dobře („vodiče"), jiné nevedou elektrický proud vůbec („nevodiče" nebo
„izolátory").
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Do krokodýlových svorek uchytíme různé materiály (papír, plast, dřevo, uhlí,
různé kovy). Po uzavření spínače nám žárovka, tím, že se rozsvítí nebo nerozsvítí, označí vodiče a nevodiče.
Závěr :
Všechny kovy a uhlí jsou vodiče. Plasty a dřevo jsou příklady izolantů.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...136
Powered by FlippingBook