P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 21

© 2013 Didaktik s. r. o.
19
Vedou tekutiny elektrický proud ?
Materiál (E 1.8) :
1 propojovací deska
2 modul akumulátor
4 modul vedení L se zdířkou
2 modul vedení L
1 modul přerušené vedení
1 modul spínač
2 modul se svorkou
2 držáky se zářezem a otvorem
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 sada elektrod
1 nádobka pro elektrolýzu
2 spojovací vodiče
sůl
měřící přístroj
Bude zkoumáno, zda tekutiny vedou elektrický proud, či nikoli.
Zapojení :
Uspořádání zapojení podle nákresu. Elektrolytickou nádobu naplníme po okraj vodou. Dva připravené
držáky zasuneme do modulů se svorkou. Dvě krokodýlové svorky s banánky připojíme do držáků. Do krokodýlových
svorek jsou uchyceny uhlíkové tyčinky. Nádobu umístíme vedle propojovací desky tak, aby byly uhlíkové tyčinky
ponořeny do vody. Použijeme ampérmetr s rozsahem 30mA =. Jako zdroj napětí poslouží dva moduly akumulátor
zapojené do série.
1. pokus :
Spínačem uzavřeme obvod. Ampérmetr ukáže velmi nízkou intenzitu proudu. Poté znovu obvod
rozpojíme.
2. pokus :
Do vody v nádobě nasypeme obyčejnou sůl. Rozmícháme. Znovu uzavřeme obvod a na ampérmetru
čteme intenzitu proudu. Je již intenzita proudu dostatečná na rozsvícení 2,5 V žárovky ?
Závěr :
Voda je slabým vodičem elektrického proudu. Běžné solné roztoky (kyseliny i zásadité jsou lepšími vodiči než
voda.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...136
Powered by FlippingBook