P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 22

© 2013 Didaktik s. r. o.
20
2. Elektrický odpor
Ohmův zákon
Materiál (E 2.1) :
1 propojovací deska
2 modul akumulátor
4 modul přímé vedení
1 modul spínač
2 modul připojení
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul přerušené vedení
1 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
4 spojovací vodiče
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 pojistkový drát 0,2 mm
2 měřicí přístroje
Různé spotřebiče kladou elektrickému proudu za identického napětí různý odpor. Intenzita proudu je různá v závislosti
na spotřebiči. Seznámíme se vzájemným vztahem.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokodýlové svorky s banánkem jsou zastrčeny do dvou modulů připojení.
Pojistkový drát (dlouhý asi 13 cm) připevníme do krokodýlových svorek. Nejdříve slouží modul akumulátor jako zdroj
napětí. Na místo, kam později připojíme druhý modul akumulátor 1,2 V , umístíme modul přímé vedení. Svorkové
napětí měříme voltmetrem (měřicí rozsah 3 V =). Intenzitu proudu měříme ampérmetrem (měřicí rozsah 300 mA =).
Pokus :
Uzavřeme spínač. Měříme napětí a intenzitu proudu. Poté určíme poměr napětí a intenzity proudu. Výsledek
se nazývá elektrický odpor drátu. Jeho jednotkou je Ohm (
).
Napětí U = …………… V
Intenzita proudu I = …………… mA = …………… A




A
V
I
U
proudu
intenzita
napětí
R Odpor
Druhý modul akumulátoru umístíme na místo bloku označeného šrafováním. Svorkové napětí by mělo být nyní
dvojnásobné. Potom znovu změříme svorkové napětí a intenzitu proudu. Vypočítáme odpor drátu.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...136
Powered by FlippingBook