P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 26

© 2013 Didaktik s. r. o.
24
Vodiče a velikost jejich odporu
Materiál (E 2.3) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
2 modul akumulátor
1 modul přerušené vedení
3 modul připojení
5 modul přímé vedení
1 modul vedení L
1 modul vedení L se zdířkou
1 modul vedení T
1 pojistkový drát 0,2 mm
1 odporový drát 0,2 mm
3 krokosvorky s kontaktním kolíkem
2 spojovací vodiče
měřící přístroj
Budeme zjišťovat, jakým způsobem velikost odporu závisí na délce a průřezu drátu. Dále budeme porovnávat dva
dráty z různých materiálů. Podle Ohmova zákona je intenzita proudu tím nižší, čím vyšší je odpor drátu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Voltmetrem (měřicí rozsah 3 V =) měříme nejdříve svorkové napětí na
spojeních A a D. Do zástrček A, B a C zasuneme kolíky krokodýlových svorek. Svorkami přichytíme kousek (asi 25
cm) tavného drátu. Připravíme si další kus drátu stejné délky. Používáme ampérmetr s měřicím rozsahem 300 mA =.
Přímý vodič, označený šrafováním, připojíme do polohy 1, čímž zajistíme, že okruh v drátu probíhá pouze z bodu A do
bodu B.
1. pokus :
Na chvíli uzavřeme spínač a změříme intenzitu proudu. Spínač by měl být brzy rozpojen (v opačném
případě dojde k příliš rychlému vybití baterií). Odpor drátu mezi body A a B vypočítáme z naměřených hodnot
napětí a intenzity proudu.
Napětí U = ………. V
Intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω ..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Modul přímé vedení, označený šrafováním, odstraníme z pozice 1 a umístíme do pozice 2, čímž okruh v drátu probíhá
z A do C. Drát je dvakrát tak dlouhý jako v předchozím případě. Krátce opět uzavřeme spínač a změříme intenzitu
proudu.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...136
Powered by FlippingBook