P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 27

© 2013 Didaktik s. r. o.
25
Napětí U = ………. V
Intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω ..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Hodnota odporu je dvojnásobná ve srovnání s hodnotou u drátu poloviční délky.
K prvnímu drátu do krokodýlových svorek připneme další kus drátu (asi 25 cm). Tím se průřez drátu zdvojnásobí. Opět
změříme intenzitu proudu a vypočítáme velikost odporu.
Napětí U = ………. V
Intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω ..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Velikost odporu je poloviční než u polovičního průřezu drátu.
2. pokus :
Zopakujeme měření a výpočty ke zjištění odporu drátu.
Závěr :
Odpor drátu se zdvojnásobuje se zdvojnásobením délky. Odpor drátu se redukuje na polovinu, jestliže
zdvojnásobíme jeho průřez. Vedle toho ještě velikost odporu závisí na materiálu, z něhož je drát vyroben.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...136
Powered by FlippingBook