P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 31

© 2013 Didaktik s. r. o.
29
2. pokus :
Odpor R prvku označeného „1 k
" určíme stejným způsobem jako v prvním pokusu.
napětí U
intenzita proudu I
odpor R
1 V
………. mA = ………. A
……….
5 V
………. mA = ………. A
……….
10 V
………. mA = ………. A
……….

Závěr :
Existují prvky, jejichž odpor je vždy konstantní. Tyto prvky nazýváme ohmické odpory.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...136
Powered by FlippingBook