P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 33

© 2013 Didaktik s. r. o.
31
Sériové zapojení žárovek
Materiál (E 2.6) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul přímé vedení
1 modul spínač
2 modul vedení L
2 modul s objímkou E10
2 žárovky E10, 10V/0,05A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
Dvě žárovky mohou být zapojeny do obvodu dvěma různými způsoby. Tento pokus se zabývá sériovým zapojením
žárovek.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nejprve připojíme pouze jednu žárovku. Později nahradíme modul přímé
vedení, znázorněný šrafováním, druhým modulem. Použijeme stejnosměrné napětí, 6 voltů.
Pokus :
Uzavřeme spínač a zapamatujeme si intenzitu světla žárovky. Pak spínač opět rozpojíme a přímý vodič,
znázorněný šrafováním, nahradíme druhou žárovkou. Po uzavření spínače si můžeme povšimnout, že intenzita světla
dvou žárovek je mnohem nižší, než v případě jediné žárovky zapojené předtím. Pokud zvýšíme přiváděné napětí na
12 voltů, dosáhneme přibližně stejné intenzity světla jako v
prvním případě.
Co se stane, jestliže jednu žárovku vyjmeme z objímky ?
Závěr :
Pro sériově zapojení dvou žárovek je potřeba dvojnásobného napětí. V případě, že jednu žárovku odstraníme,
obvod se přeruší.
Poznámka :
Jestliže jedna ze žárovek v domě selže, elektrický obvod se nepřeruší. Co to znamená ?
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...136
Powered by FlippingBook