P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 35

© 2013 Didaktik s. r. o.
33
Intenzita proudu je ………. mA = ………. A
Celkový odpor R =
A ........
V10
= ……………..

Přidáme R1 a R2,a provedeme srovnání.
Závěr :
Při sériovém zapojení ohmických odporů je celkový odpor roven součtu jejich jednotlivých odporů. Platí vzorec
: R = R
1
+ R
2
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...136
Powered by FlippingBook