P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 37

© 2013 Didaktik s. r. o.
35
Posuvný odpor
Materiál (E 2.8.1) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul přímé vedení se zdířkou
1 modul odpor 10 k
1 modul nastavitelný odpor 10 k
4 spojovací vodiče
měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
Velikost odporu proměnlivého odporu 10 k
můžeme nastavit pomocí regulátoru od téměř 0
do 10000

Zákonitost
o dělení napětí nám ukáže, při jakém konečném nastavení dosáhneme 0
a při jakém 10000

Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Nejdříve měříme voltmetrem (měřicí rozsah 10V =) na proměnlivém odporu
celkové napětí (ve spojích A a C), potom dílčí napětí. Nastavíme 10 voltů, stejnosměrné napětí. Čím nižší je dílčí
odpor při zapojení do série, tím nižší je dílčí napětí v tomto rezistoru.
Pokus :
Regulátorem otáčíme po směru hodinových ručiček až k zarážce.
Naměřené dílčí napětí : ………. V
Nyní otáčíme regulátorem proti směru hodinových ručiček až k zarážce.
Naměřené dílčí napětí : ………. V
Závěr :
Jestliže otáčíme regulátorem po směru hodinových ručiček až k zarážce, odpor je 10 k

otáčíme-li jím proti
směru až k zarážce, odpor je téměř 0
.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...136
Powered by FlippingBook