P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 38

© 2013 Didaktik s. r. o.
36
Paralelní zapojení žárovek
Materiál (E 2.9) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení T
2 modul přímé vedení
2 modul vedení L
2 modul s objímkou E10
2 žárovky E10, 10V/0,05A
4 spojovací vodiče
zdroj elektrické energie
měřící přístroj
Paralelní zapojení způsobuje větvení elektrického proudu. Prozkoumáme povahu dvou paralelně zapojených žárovek.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Zatím nepřipojujeme objímku označenou šrafováním. Použijeme ampérmetr s
měřicím rozsahem 100 mA =. Zapojíme stejnosměrné napětí 6 voltů.
Pokus :
Uzavřeme spínač a zapamatujeme si intenzitu světla žárovky. Poznačíme si také intenzitu proudu změřenou
ampérmetrem. Rozpojíme spínač a na vyšrafované místo připojíme objímku se druhou žárovkou. Po uzavření spínače
můžeme pozorovat, že žárovky vykazují stejnou intenzitu světla jako předtím, v případě jedné žárovky. Hodnota
intenzity proudu je ve srovnání s předchozí naměřenou hodnotou dvojnásobná.
Co se stane, jestliže vyšroubujeme žárovku z objímky ?
Závěr :
Při paralelním zapojení dvou žárovek se intenzita proudu zdvojnásobuje. Odstraníme-Ii jednu ze žárovek,
druhá svítí dále.
Poznámka :
Žárovky a domácí elektrické přístroje jsou zapojeny paralelně. Při současném zapojení několika přístrojů
se intenzita proudu zvyšuje. Pojistka slouží jako ochrana před přetížením.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...136
Powered by FlippingBook