P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 39

© 2013 Didaktik s. r. o.
37
Paralelní zapojení ohmických odporů
Materiál (E 2.10) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
4 modul přímé vedení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
1 modul přerušené vedení
1 modul odpor 1 k
1 modul 500
4 spojovací vodiče
měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
Měřením napětí a intenzity proudu vypočítáme celkové napětí paralelně zapojených ohmických odporů.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. K zapojení použijeme odpory 500
a 1 k
. Zapojíme stejnosměrné napětí 9
voltů. Použijeme ampérmetr s měřicím rozsahem 30 mA =. Ampérmetr nejdříve připojíme do větve obvodu, v níž je
umístěn rezistor 500
.
1. pokus :
Uzavřeme spínač a měříme intenzitu proudu I
I
1
= ………. mA = ………. A
2. pokus :
Modul přerušené vedení nahradíme přímým (označení A), který je označen šrafováním, do dvou větví
paralelního zapojení. Uzavřeme spínač a na odporu 1 k
měříme intenzitu proudu I
2
.
I
2
= ………. mA = ………. A
3. pokus :
Modul přerušené vedení nahradíme přímým vodičem (označení B), který je označen šrafováním. Po
uzavření spínače měříme intenzitu proudu I.
I = ………. mA = ………. A
Sečteme intenzity proudu I
1
a I
2
obou paralelně zapojených větví. Tyto hodnoty porovnáme s intenzitou proudu
lineární větve.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...136
Powered by FlippingBook