P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 41

© 2013 Didaktik s. r. o.
39
Rezistory v paralelním / sériovém zapojení
Materiál (E 2.11) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
3 modul přímé vedení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul odpor 100
1 modul odpor 500
1 modul odpor 1 k
6 spojovacích ,vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Jaký je celkový odpor kombinace ohmických odporů v sériovém a paralelním zapojení ?
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Modul odpor 100
doposud nepřipojujeme. Namísto něj připojíme modul
přímé vedení označený šrafováním. Paralelně zapojíme dva odpory R
1
=500
a R
2
=1 k
. Použijeme ampérmetr s
měřicím rozsahem 30 mA =. Ke spojům A a B připojíme voltmetr (měřící rozsah 10 V =), abychom zjistili napětí odporů
(bez ampérmetru). Zapojíme stejnosměrný proud a nastavíme jej tak, aby napětí na odporu bylo 9 voltů.
1. pokus :
Uzavřeme spínač a měříme intenzitu proudu. Pomocí Ohmova zákona vypočítáme celkový odpor
paralelního zapojení.
napětí U = 9 V
intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Odpor
Ω
..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...136
Powered by FlippingBook