P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 42

© 2013 Didaktik s. r. o.
40
2. pokus :
Modul přímé vedení nahradíme modulem odpor 100
. Uzavřeme spínač a opět měříme intenzitu
proudu. Vypočítáme odpor tohoto zapojení :
napětí U = 9 V
intenzita proudu I = ………. mA = ………. A
Ω
..........
A
..........
.V ........
I
U
R
 
Výsledek ověříme výpočtem celkového odporu. Nejprve použijeme vzoreček pro výpočet paralelních zapojení :
2 1
R
1
R
1
R
1
 
nebo převedeno
2 1
2 1
R R
R . R
R
Tímto způsobem získáme celkový odpor R = 333
.
Potom použijeme vzorec pro sériové zapojení :
R
tot
= R + R
3
Tímto způsobem získáme celkový odpor R
tot
= 433
.
Závěr :
Celkový odpor v paralelně-sériových zapojeních zjistíme postupnými výpočty odporů jednotlivých zapojení.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...136
Powered by FlippingBook