P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 43

© 2013 Didaktik s. r. o.
41
Proč jsou zdroje napětí zapojovány paralelně ?
Materiál (E 2.12) :
1 propojovací deska
1 modul spínač
2 modul akumulátor
2 modul s objímkou E10
4 modul vedení L
5 modul přímé vedení
4 modul vedení T
2 žárovky E10, 2,5 V/0,2A
Proč jsou zdroje napětí zapojovány paralelně, ačkoli nedochází ke zvýšení celkového napětí ?Tento pokus ukáže
nezbytnost paralelního zapojování zdrojů napětí.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Dvě části označené šrafováním doposud nejsou připojeny. 2,5 V žárovka je
napájena z modulu akumulátor.
1. pokus :
Uzavřeme spínač (po dobu následujících pokusů zůstává uzavřen). Pozorujeme intenzitu světla žárovky.
2. pokus :
Dohromady se žárovkou zapojíme do obvodu druhý modul s objímkou (označen šrafováním). Opět
pozorujeme intenzitu světla z první žárovky. Sníží se (přestože by ve skutečnosti mělo zůstat stejné ).
3. pokus :
Do obvodu připojíme, paralelně s prvním, druhý modul akumulátor (označen šrafováním). Intenzita světla
obou žárovek se zvýší.
Závěr :
Svorkové napětí zdroje napětí se může snížit vlivem spotřeby proudu. Se zdroji napětí připojenými paralelně
je možno spotřebovávat více elektřiny.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...136
Powered by FlippingBook