P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 44

© 2013 Didaktik s. r. o.
42
Model potenciometru
Materiál (E 2.13) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
1 modul odpor 100
2 modul přímé vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
1 pojistkový drát 0,2 mm
4 spojovací vodiče
měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
Jakékoli napětí mezi hodnotami 0-maximum může být odvedeno pomocí potenciometru. Tento pokus poslouží jako
model funkce potenciometru.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokosvorky připojíme v bodech A a C. Pojistkový drát (asi 25 cm) upneme
mezi tyto svorky. V případě, že nastavený odpor je 0, jako spotřebič poslouží odpor 100
. Na drátu je tudíž jen část
celkového napětí. Celkové dosažitelné napětí, které můžeme regulovat, spočívá mezi oběma konci drátu. Odvedení
dílčího napětí provedeme "odvodem"", který se může pohybovat napříč drátem. Potenciometr má v důsledku toho tři
kontakty.
Použijeme voltmetr s měřícím rozsahem 3 V =. Spojovací drát voltmetru připojíme v bodě B, druhý vodič zůstane
nepřipojen. Zapojíme stejnosměrné napětí 10 V.
Pokus :
Uzavřeme spínač. Konektorem druhého vodiče voltmetru pomalu pohybujeme po upevněném drátu. Voltmetr
ukazuje napětí mezi 0 a maximální hodnotou (přibližně 2 V).
Závěr :
Potřebujeme-li získat dílčí napětí z celkového napětí, tato napětí můžeme získat pomocí potenciometru.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...136
Powered by FlippingBook