P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 47

© 2013 Didaktik s. r. o.
45
Zatížený potenciometr
Materiál (E 2.13.3) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul spínač
1 modul vedení L
1 modul vedení T
4 modul přímé vedení
1 modul potenciometr 470

1 modul odpor 10 k
1 modul s objímkou
1 žárovka E10, 10V/0,05A
4 spojovací vodiče
měřicí přístroj
zdroj elektrické energie
Budeme zkoumat napětí potenciometru, když je zatížen, t. j. když je k němu připojen spotřebič.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Regulační knoflík potenciometru otočíme proti směru hodinových ručiček až na
doraz. Do bodů A a B připojíme voltmetr. Používáme voltmetr s měřicím rozsahem 10 V =. Mezi rohovými moduly A a
B zůstává ještě trochu místa na objímku, kterou připojíme později. Zapojíme stejnosměrné napětí 10 V =.
1. pokus :
Uzavřeme spínač a otočíme regulačním knoflíkem potenciometru po směru hodinových ručiček až na
doraz, čímž odvedeme maximální množství napětí, jehož hodnotu zaznamenáváme. Nyní mezi body A a B
připojíme modul se žárovkou E 10, 10 V/0,05 A. Opět sledujeme napětí a poznamenáme si jeho hodnotu. Napětí
na potenciometru klesá vlivem zatěžovacího odporu. Zatěžovací odpor je připojen paralelně k dílčímu odporu
potenciometru. Hodnota odporu paralelního zapojení je nižší než hodnota odporů jednotlivých modulů odporů.
2. pokus :
Žárovku nahradíme odporem 10 k
. Zatěžovací odpor má nyní ve srovnání s odporem potenciometru
vysoký odpor. Napětí je téměř tak vysoké, jako u nezatíženého potenciometru.
Závěr :
Jestliže je potenciometr (dělič napětí) zatížen, odvedené dílčí napětí na potenciometru Klesá. Napětí zůstává
téměř stejné pouze při vysoce odporové zátěži.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...136
Powered by FlippingBook