P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 48

© 2013 Didaktik s. r. o.
46
Vnitřní odpor zdroje napětí (svorkové napětí)
Materiál (E 2.14) :
1 propojovací deska
1 modul akumulátor
1 modul spínač
1 modul přerušené vedení
2 modul vedení L
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul s objímkou
4 modul přímé vedení
1 žárovka E10, 2,5V/0,2A
4 spojovací vodiče
2 měřicí přístroje
Uvolněné napětí (může být měřeno na svorkách) se snižuje s množstvím zdrojů napětí se zvýšeným zatížením, t. j.
čím je vyšší intenzita odvedeného proudu. Budeme hledat vysvětlení této skutečnosti.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Modul akumulátor slouží jako zdroj napětí. Použijeme ampérmetr s měřícím
rozsahem 300 mA =, voltmetr s měřícím rozsahem 3 V =. Spínač zůstává zpočátku otevřen.
Pokus :
Na voltmetru sledujeme napětí, při němž je zdroj napětí téměř nezatížen (s výjimkou velmi nízkého průchodu
proudu voltmetrem). Tomuto napětí říkáme zdrojové napětí (U
Q
).
zdrojové napětí U
Q
= ………… V
Nyní uzavřeme spínač, čímž umožníme proudění elektrického proudu. Žárovka září. Elektrický proud je pro zdroj
napětí "zátěž". Nyní voltmetr ukazuje koncové napětí (U
KI
), které může být odvedeno na svorkách baterie. Ampérmetr
ukazuje průchod proudu baterií a žárovkou.
koncové napětí U
KI
= ………… V, I = ……….. mA
Závěr :
Napětí baterie se při jejím zatížení snižuje. Důvodem je "vnitřní odpor" R, zdroje napětí. Pokud je proud
odveden, intenzita proudu I způsobí snížení napětí U = I. R
i
ve vnitřním odporu R
i
. Koncové napětí je o toto množství
nižší než zdroj napětí. Vnitřní odpor R
i
můžeme vypočítat z daných dvou hodnot napětí. Platí následující :
U
Q
= R
i
. I + U
KI
. R
i
=
I
U - U
KI
Q
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...136
Powered by FlippingBook