P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 5

© 2013 Didaktik s. r. o.
3
Úvod - návody k pokusům
(elektřina a magnetismus)
Tato brožura obsahuje celou řadu pokusů z oblasti elektřiny sestavitelných pomocí žákovské elementární
soupravy „ŽES Elektřina 1“.
součástky : v pokusech je použito toto označení (normálním písmem) ve výčtu materiálu pro součástky
dodávané v soupravě „ŽES Elektřina 1“. Některé pokusy je možné sestavit pouze za pomocí další soupravy a
to „P9902-5P ŽES Elektromagnetismus“.
součástky
: v pokusech je použito toto označení (kurzívou ve výčtu materiálu), který není součástí souprav a
kde se předpokládá, že tyto součástky, popřípadě měřící přístroje nebo zdroje škola vlastní.
Snahou naší firmy je vycházet vstříc všem požadavkům pedagogických pracovníků, a pokud je to možné,
samozřejmě je i plnit. Doufáme, že se Vám bude se soupravou dobře pracovat a pod Vašim vedením přinese žákům
nové poznatky z fyziky. Děkujeme Vám za zakoupení soupravy.
RNDr. Roman Iška
ředitel společnosti
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...136
Powered by FlippingBook