P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 50

© 2013 Didaktik s. r. o.
48
napětí U = 6 V
intenzita proudu I = I
1
-I
2
= …………… mA = ………….. A
Vnitřní napětí pro měřicí rozsah 10 V = je :
R
i
=
A ..........
V6
I
U
………..
= …………. k

Závěr :
Voltmetr v obvodu způsobuje vyšší intenzitu proudu, než by byla bez voltmetru. Tento rozdíl je malý, pokud je
vnitřní odpor voltmetru vysoký, Vnitřní odpor voltmetru by měl být co možná nejvyšší.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...136
Powered by FlippingBook