P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 51

© 2013 Didaktik s. r. o.
49
Vnitřní odpor ampérmetru
Materiál (E 2.16) :
1 propojovací deska
2 modul připojení
1 modul přerušené vedení
1 modul přímé vedení se zdířkou
2 modul vedení L se zdířkou
1 modul odpor 1 k
6 spojovacích vodičů
2 měřicí přístroje
zdroj elektrické energie
Zde si ukážeme, že vnitřní odpor ampérmetru také vede k nevyhnutelným chybám při měření.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Voltmetr neměří pouze napětí na odporu 1 k
, měří také pokles napětí na
ampérmetru. Používáme voltmetr s měřicím rozsahem 10 V =, připojíme jej v bodech A a C. Ampérmetr má měřicí
rozsah 30 mA =. Zapojíme stejnosměrný proud 10 voltů.
Pokus :
Připojíme a nastavíme napětí přesně na 10 voltů.
Intenzita proudu je : …………. mA.
Nyní připojíme voltmetr v bodech B a C. Naměřené napětí je menší, protože tentokrát skutečně měříme pokles napětí
na odporu 1 k
. Rozdíl mezi dvěma naměřenými hodnotami napětí představuje pokles napětí na ampérmetru.
Pokles napětí na ampérmetru : …………… V
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...136
Powered by FlippingBook