P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 52

© 2013 Didaktik s. r. o.
50
Z poklesu napětí na ampérmetru a z naměřené intenzity proudu můžeme vypočítat vnitřní odpor ampérmetru.
napětí U = ……………. V
intenzita proudu I =
…………… mA = ……………. A
odpor R =
A ..........
V
I
U
.
..........
………….
Závěr :
Měření intenzity proudu ampérmetrem způsobuje, díky vnitřnímu odporu ampérmetru, pokles napětí.
Vzhledem ke vztahu U = R
i
. I, který platí pro pokles napětí, je pokles napětí tím menší, čím menší je vnitřní odpor
ampérmetru. Vnitřní odpor ampérmetru by tudíž měl být co možná nejmenší.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...136
Powered by FlippingBook