P9160-4D Návod "ŽES Elektřina 1" - page 56

© 2013 Didaktik s. r. o.
54
3. Tepelná energie vzniklá z elektrické energie
Elektrická energie je převáděna v energii tepelnou
Materiál (E 3.1) :
1 propojovací deska
4 modul připojení
1 modul spínač
1 modul přímé vedení
2 krokosvorky s kontaktním kolíkem
2 spojovací vodiče
1 odporový drát 0,2 mm
zdroj elektrické energie
papír
Elektrickou energii je možno převést na jiné formy energie. Které elektrické přístroje v domácnosti převádějí
elektrickou energii na tepelnou ?
Tento převod bude v pokusu demonstrován na kousku odporového drátu.
Zapojení :
Uspořádání podle nákresu. Krokosvorky zasuneme do zástrček v modulech A a B. Mezi tyto moduly
připojíme kus (asi 18 cm) odporového drátu. Na drát zavěsíme malé proužky hedvábného nebo novinového papíru.
Pokus :
Při napětí 8 až 10 V se drát doposud nežhaví, ale již se zahřívá. Toto zahřívání dokazuje kouření a tmavnutí
papíru.
Pozor :
Drát začíná být horký! Nedotýkejte se ho ihned po vypnutí proudu!
Závěr :
Elektrickou energii převedeme na tepelnou nejsnáze pomocí odporového drátu.
Poznámka :
Horký drát můžeme používat na řezání polystyrénu.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...136
Powered by FlippingBook